Sponsoren

Sponsorkliks

 

Sponsorkliks

Historie


Het ontstaan van 't Heidebloempje


In 1911 werd de christelijke muziekvereniging ’t Heideblomke opgericht. Het is de oudste vereniging in ons dorp welke onafgebroken heeft bestaan. De naam ‘t Heidebloempje is een vondst van meester Bruinsma, die 100 jaar geleden in Harkema en omgeving meer heide zag dan vandaag de dag, maar niettemin wordt deze oude naam nog steeds gehandhaafd.

 

De onderwijzers Klaas Kamminga en Pieter Bruinsma waren degenen welke de eerste initiatieven namen voor een muziekvereniging in ons dorp. Wie nou precies meewerkten aan de oprichting van dit korps is moeilijk te achterhalen. Zeker is dat de volgende personen hiertoe behoorden: te weten: O. Holthuis, S. Spinder, J. Schippers, Renze Bijma, A. Elzinga, W. Elzinga en W. Weening. Er werd gestart met dertien leden.

 

Ook is bekend dat men de eerste instrumenten kocht in Oostermeer, voor de in onze dagen, belachelijke prijs van 160 gulden, maar toen betekende een dergelijke som nog al wat. De financiering kon echter geregeld worden door de hulp van notaris Landmeter uit Augustinusga, die ieder jaar het complete korps voor zijn deur kreeg, als de penningmeester rente en aflossing kwam brengen. Als regel kreeg de penningmeester dan de rente of een deel daarvan mee terug, wat voor een korps – dat vrijwel overal en altijd met geldgebrek te kampen heeft- de moeite waard was en deze geste werd dan ook zeer gewaardeerd.

 

De heer  S. Veltman van Oostermeer was de eerste dirigent, maar tijdens de eerste wereldoorlog stonden de heren   O . van der Veer van Augustinusga en A. Kamminga van Kootstertille voor het korps. Na de mobilisatie nam dhr. Veltman de dirigeerstok weer over.

 

De vereniging groeide, het muzikale peil steeg. In 1924 was een hoogtepunt in de geschiedenis van ’t Heidebloempje, men kreeg een nieuw vaandel. Deze werd ontworpen en gemaakt door Mevr. Nieuwenhuis, moeder van de later zo bekende F. Nieuwenhuis. Als vaandeldrager stelde zich Aan Elzinga beschikbaar.